Stichtse Vecht Recycling

Particulieren en bedrijven kunnen op onze afvalverwerkingslocatie alle recyclebare afvalstoffen aanbieden. Alle afvalstromen worden in- en uitgewogen op onze geijkte weegbrug en geregistreerd in ons automatiseringssysteem.

Voor schone/afzonderlijke afvalstromen hebben wij vakken waar de afvalstoffen direct in kunnen worden gelost. Vrachten met gemengd afval worden door onze sorteerinstallatie gescheiden in afzonderlijke afvalstromen. Gemengd bouw- en sloopafval wordt gesorteerd in 9 verschillende recyclebare afvalstromen.

Ons sorteerproces bestaat uit twee zeven, magneetbanden, twee windshifters en een leesband voor handmatige na-sortering. Alle gesorteerde afvalstromen krijgen een nieuwe bestemming of worden aangeboden ter verbranding met energieterugwinning.

Laatste nieuws

NIEUWSARCHIEF >>

ISO gecertificeerd

Betaal veilig met: